اگه این امکان مورد رضایت شماست میتونید کد زیر رو در هر جای وبتون که خواستید بذارید